Hjälp oss hjälpa fler barn

Fund Value: 20 800

Starta en insamling till Yari du också

Start a campaign

Alla barn har rätt till utbildning. Alla barn har rätt att känna hopp inför framtiden. Alla barn har rätt att känna sig sedda. Alla barn har inte det. Enligt en publicerad statistik i ISNA, en av Irans officiella nationella nyhetsbyråer, går 22 % av alla skolberättigade barn inte i skolan i Iran. Situationen är för många barn ytterst allvarlig idag. Du kan vara med och förändra den situationen, starta din egen insamling som går till barnen!

Du kan du bidra på andra sätt också - ett populärt sätt är att bli fadder. Ditt bidrag användas för att täcka skolkostnader såsom skolavgifter, böcker och resor till och från skolan. Som fadder kommer du även kunna ha direktkontakt med ditt barn som får din hjälp. Gå in på www.yari.nu för att se mer, tack för din gåva!

Föreningen Yari är en fristående, demokratisk och opolitisk förening som bildades år 1999 som en gräsrotsrörelseav vänner i Sverige som ville förändra och förbättra situationen för de hundratusentals barn i Iran som inte har möjlighet att gå i skolan.

Sedan starten har Yari lyckats hjälpa hundratals barn med deras skolgång, för närvarande hjälper föreningen 500 barn.

En av föreningens viktigaste hörnstenar är dess transparens vad gäller arbetssätt, ekonomi och uppföljning av barnens utveckling. Bland annat kontrolleras föreningens ekonomiska aktiviteter av tre oberoende revisorer varav en är tillsatt av 90-kontot på Svensk Insamlingskontroll.

Med stöd av medlemmar och faddrar i Sverige har föreningen de senaste tre åren byggt sex bibliotek på landsbygden i Kurdistan, Baluchestan och Fars i Iran samt startat ett skolprojekt i Azerbaijan där en skola nu är färdigbyggd. Under år 2018 bygger vi två skolor i det jordbävningsdrabbade området i Kermanshah, Iran.

We have helped organisations raise

[[20800.00 | number:0]]

thanks to 5 campaigns and 63 supporters