Starta en insamling till Sightsavers

Starta en insamling idag

Start a campaign


Sightsavers är en internationell organisation som funnits i Sverige sedan 2013 och som grundades i Storbritannien 1950. Vi arbetar för att får bort all form av blindhet som går att förhindra och främja lika rättigheter för människor med funktionshinder i över 30 länder. 

Vår vision är en värld där ingen människa blir blind på grund av en orsak som går att undvika och att människor med syn- och funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika villkor som alla andra människor. 80% av alla blindhet går att förhindra och det vill vi se till. Det handlar om rätt till sjukvård och kunskap om vad det finns för möjlighet att komma att hantera synfel.

Sightsavers arbetar inom fyra områden, ögonhälsa, utbildning, social inkludering och tropiska ögonsjukdomar. Rent praktiskt innebär detta bl a att vi utbildar läkare och vårdpersonal i ögonsjukdomar, lärare får kunskap om hur de kan stötta barn med funktionshinder, speciellt barn med nedsatt synförmåga och som är blinda. Sightsavers hjälper människor som lever med funktionshinder eller blindhet att kunna åtnjuta sina rättigheter med mål att alla ska kunna vara en del av samhället. Alla har rätt till ett värdigt liv där det är en självklarhet att vara med att påverka samhällutveckling och lika tillgång till möjligheter av olika slag. Vi arbetar också för att eliminera glömda tropiska ögonsjukdomar exempel trakom och flodblindhet. 

Några av Sightsavers partner är Conrad Hilton Foundation, Bill och Melinda Gates Foundation, Standard Chartered Bank, Merck, Pfizer, US Aid, UK Aid och Irish Aid.

 

Läs gärna mer på www.sightsavers.se eller besök vår Facebook grupp, Sightsavers Sverige. På Facebook kan du löpande följa vårt arbete i fält och även ta del av effekten av vårt arbete.

We have helped organisations raise

[[0 | number:0]]

thanks to 0 campaigns and 0 supporters