Stöd Spädbarnsfonden

Fund Value: 747 614

Starta en insamling för Spädbarnsfonden

Start a campaign
Att förlora ett barn är att förlora en bit av sig själv. Tiden stannar och jorden slutar snurra. Ingenting är längre viktigt eller ens verkligt. Känslan av ensamhet är överväldigande. Varje minut är minst en timma lång och varje dag känns som en månad.

Man behöver veta att man inte är ensam. Att det finns andra med liknande erfarenheter. Stöd, bekräftelse och information är ett första försiktigt steg tillbaka till livet.

Ca 1400 föräldrar, varje år, i Sverige förlorar ett litet barn. Alla dem kan intyga att "De minsta kistorna är tyngst" att bära. Hjälp oss att lätta deras börda bara något, genom att kunna erbjuda mer stödinsatser när de behövs som bäst.

Spädbarnsfonden är en unik ideell förening som startades 1986. I över 30 år har vi erbjudit familjer som förlorat ett litet barn stöd. Vi har bidragit med ca 1,6 miljoner kronor till forskning om spädbarnsdöd och bemötande av föräldrar som mist barn. Med ca 700 små barn som dör varje år i Sverige, tar vårt arbete tyvärr aldrig slut. Hjälp oss att minska antalet barn som dör. Hjälp oss att stödja fler familjer när de behöver det som bäst.

Varmt tack för att du stödjer vår verksamhet, du gör skillnad.

www.spadbarnsfonden.se

We have helped organisations raise

[[747614.00 | number:0]]

thanks to 29 campaigns and 1233 supporters