Spädbarnsfondens julkampanj

Fund Value: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Monthly Supporters
Target: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Monthly Revenue: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "day left", "days left")]]
Spädbarnsfonden Spädbarnsfonden
Campaign Owner
Spädbarnsfonden Spädbarnsfonden
Spädbarnsfonden
Organisation
Spädbarnsfonden
[[fc.account_holder_display_name]]

Updates

Heroes

SS
2019-12-02
[[10000.00 | number:0]]

Sh bygg bidrar med 10000kr till Spädbarnsfondens julinsamling för forskning om spädbarnsdöd.

SS
2019-12-03
Jocke & Peters Elautomatik AB
[[5000.00 | number:0]]

Jocke & Peters Elautomatik AB väljer att stötta Spädbarnsfonden istället för julklappar till kunder.

JA
2019-12-02
Josephine Agirman
[[4050.00 | number:0]]
Spädbarnsfonden Spädbarnsfonden
2019-11-24
[[1200.00 | number:0]]

Försäljning av pins 191124

FL
2019-11-19
Fam Larsson
[[1000.00 | number:0]]
SS
2019-12-02
Försäljning av pins 191202
[[850.00 | number:0]]
Spädbarnsfonden Spädbarnsfonden
2019-11-26
[[650.00 | number:0]]

Försäljning av pins

SS
2019-11-19
[[550.00 | number:0]]
KS
2019-11-28
Kristin Södergren
[[500.00 | number:0]]
Malin Asp
2019-11-24
Malin Asp
[[500.00 | number:0]]
SS
2019-11-21
Försäljning av pins 191120
[[500.00 | number:0]]
LB
2019-11-18
Linda Billström
[[500.00 | number:0]]
FF
2019-11-18
Familjen Falk
[[500.00 | number:0]]
SS
2019-12-05
Försäljning av pins 191204
[[450.00 | number:0]]
SS
2019-11-20
Försäljning av pins 191119
[[450.00 | number:0]]
Familjen Tillmar Thorn
2019-12-05
Familjen Tillmar Thorn
[[300.00 | number:0]]

Tack för allt ni gör för våra barn som aldrig fick chansen.

DB
2019-11-26
Diana Bohlin
[[300.00 | number:0]]
ÅN
2019-11-25
Åsa Nordström
[[300.00 | number:0]]
NK
2019-11-20
Nina Kopp
[[300.00 | number:0]]
ML
2019-12-03
Märta Lycken
[[200.00 | number:0]]
KM
2019-12-01
Karin Molander
[[200.00 | number:0]]
ME
2019-11-24
Maritta Eriksson
[[200.00 | number:0]]

Tack för att ni finns ❤️

SL
2019-11-22
Sanna Levin
[[200.00 | number:0]]
BA
2019-11-21
Bina Ackeby
[[200.00 | number:0]]

Från familjen Ackeby/Andersen i minne av vår dotter Alma

SN
2019-11-21
Susanne Nilsson
[[200.00 | number:0]]
JE
2019-11-19
Jenny Eld
[[200.00 | number:0]]
MW
2019-11-19
Mikael Winkler
[[200.00 | number:0]]
TE
2019-11-18
Thomas Eriksson
[[200.00 | number:0]]
AT
2019-11-18
Aneta Tatol
[[200.00 | number:0]]
ME
2019-11-18
Maria Eremo
[[200.00 | number:0]]
Leyla Burdett
2019-11-18
Leyla Burdett
[[200.00 | number:0]]

Till minne av Oskar som dog 11/8 2019 ❤️

VS
2019-11-18
Viveka Stolt
[[200.00 | number:0]]
Angela Jones
2019-11-09
Angela Jones
[[200.00 | number:0]]
MF
2019-12-03
Mia Fredriksson Blom
[[100.00 | number:0]]
MU
2019-11-28
Marie Utsi
[[100.00 | number:0]]
EG
2019-11-26
Erika Gustafsson
[[100.00 | number:0]]
MJ
2019-11-25
Maria Johansson
[[100.00 | number:0]]
2019-11-23
Magnus Åberg
[[100.00 | number:0]]
EK
2019-11-21
Elin Käller Blom
[[100.00 | number:0]]
KG
2019-11-19
Kim Gustafsson
[[100.00 | number:0]]
Linda Häggström
2019-11-19
Linda Häggström
[[100.00 | number:0]]

Till minne av Max

EA
2019-11-18
Emina Adzemovi
[[100.00 | number:0]]

Dani 2017-09-30❤️

LH
2019-11-18
Lilian Holmgren
[[100.00 | number:0]]

Lilla Björn💓💓💓

JR
2019-11-18
Jane Rado
[[100.00 | number:0]]
MS
2019-11-18
Marina Sjöberg
[[100.00 | number:0]]
JS
2019-11-18
Josefin Sjöberg
[[100.00 | number:0]]
CE
2019-11-28
Caroline Englund
[[50.00 | number:0]]
LH
2019-11-20
Linda Heinstedt
[[50.00 | number:0]]

So far we have raised

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

for Spädbarnsfonden, thanks to 59 supporters

our heroes

Familjen Tillmar Thorn

Tack för allt ni gör för våra barn som aldrig fick chansen.

Familjen Tillmar Thorn [[300.00 | number:0]]
2019-12-05
Spädbarnsfonden Spädbarnsfonden
F
Försäljning av pins 191204 [[450.00 | number:0]]
2019-12-05
Martin Taube
A
Anonymous [[300.00 | number:0]]
2019-12-03
Mia Fredriksson Blom
MF
Mia Fredriksson Blom [[100.00 | number:0]]
2019-12-03
Spädbarnsfonden Spädbarnsfonden
J

Jocke & Peters Elautomatik AB väljer att stötta Spädbarnsfonden istället för julklappar till kunder.

Jocke & Peters Elautomatik AB [[5000.00 | number:0]]
2019-12-03
Märta Lycken
ML
Märta Lycken [[200.00 | number:0]]
2019-12-03
Josephine Agirman
JA
Josephine Agirman [[4050.00 | number:0]]
2019-12-02
Spädbarnsfonden Spädbarnsfonden
F
Försäljning av pins 191202 [[850.00 | number:0]]
2019-12-02
Spädbarnsfonden Spädbarnsfonden
S

Sh bygg bidrar med 10000kr till Spädbarnsfondens julinsamling för forskning om spädbarnsdöd.

Sh bygg, sten och anläggning AB [[10000.00 | number:0]]
2019-12-02
Karin Molander
KM
Karin Molander [[200.00 | number:0]]
2019-12-01
Eva Stening
ES
Eva Stening
2019-11-29
Caroline Englund
CE
Caroline Englund [[50.00 | number:0]]
2019-11-28
Marie Utsi
MU
Marie Utsi [[100.00 | number:0]]
2019-11-28
Kristin Södergren
KS
Kristin Södergren [[500.00 | number:0]]
2019-11-28
Diana Bohlin
DB
Diana Bohlin [[300.00 | number:0]]
2019-11-26
Spädbarnsfonden Spädbarnsfonden

Försäljning av pins

Spädbarnsfonden Spädbarnsfonden [[650.00 | number:0]]
2019-11-26
Erika Gustafsson
EG
Erika Gustafsson [[100.00 | number:0]]
2019-11-26
Maria Johansson
MJ
Maria Johansson [[100.00 | number:0]]
2019-11-25
Åsa Nordström
ÅN
Åsa Nordström [[300.00 | number:0]]
2019-11-25
Malin Asp
Malin Asp [[500.00 | number:0]]
2019-11-24
Spädbarnsfonden Spädbarnsfonden

Försäljning av pins 191124

Spädbarnsfonden Spädbarnsfonden [[1200.00 | number:0]]
2019-11-24
Maritta Eriksson
ME

Tack för att ni finns ❤️

Maritta Eriksson [[200.00 | number:0]]
2019-11-24
Magnus Åberg
Magnus Åberg [[100.00 | number:0]]
2019-11-23
Marlene Mykrä
MM
Marlene Mykrä
2019-11-22
Lens Brahme
A
Anonymous
2019-11-22
Sanna Levin
SL
Sanna Levin [[200.00 | number:0]]
2019-11-22
Bina Ackeby
BA

Från familjen Ackeby/Andersen i minne av vår dotter Alma

Bina Ackeby [[200.00 | number:0]]
2019-11-21
Susanne Nilsson
SN
Susanne Nilsson [[200.00 | number:0]]
2019-11-21
Elin Käller Blom
EK
Elin Käller Blom [[100.00 | number:0]]
2019-11-21
Spädbarnsfonden Spädbarnsfonden
F
Försäljning av pins 191120 [[500.00 | number:0]]
2019-11-21
Linda Heinstedt
LH
Linda Heinstedt [[50.00 | number:0]]
2019-11-20
Spädbarnsfonden Spädbarnsfonden
F
Försäljning av pins 191119 [[450.00 | number:0]]
2019-11-20
Nina Kopp
NK
Nina Kopp [[300.00 | number:0]]
2019-11-20
Kim Gustafsson
KG
Kim Gustafsson [[100.00 | number:0]]
2019-11-19
Åsa Tellgren-Roth
A
Anonymous
2019-11-19
Jenny Eld
JE
Jenny Eld [[200.00 | number:0]]
2019-11-19
Ann-Sofi Englund
AE
Ann-Sofi Englund
2019-11-19
Linda Häggström

Till minne av Max

Linda Häggström [[100.00 | number:0]]
2019-11-19
Fam Larsson
FL
Fam Larsson [[1000.00 | number:0]]
2019-11-19
Mikael Winkler
MW
Mikael Winkler [[200.00 | number:0]]
2019-11-19
Nathalie Sund-ollikkala
NS
Nathalie Sund-ollikkala
2019-11-19
Dervla Törnquist
DT
Dervla Törnquist
2019-11-19
Ellen Odgaard Nexe
EO
Ellen Odgaard Nexe
2019-11-19
Johana Villarroel vasquez
A
Anonymous
2019-11-18
Emina Adzemovi
EA

Dani 2017-09-30❤️

Emina Adzemovi [[100.00 | number:0]]
2019-11-18
Thomas Eriksson
TE
Thomas Eriksson [[200.00 | number:0]]
2019-11-18
Linda Billström
LB
Linda Billström [[500.00 | number:0]]
2019-11-18
Familjen Falk
FF
Familjen Falk [[500.00 | number:0]]
2019-11-18
Lilian Holmgren
LH

Lilla Björn💓💓💓

Lilian Holmgren [[100.00 | number:0]]
2019-11-18
Jane Rado
JR
Jane Rado [[100.00 | number:0]]
2019-11-18
Aneta Tatol
AT
Aneta Tatol [[200.00 | number:0]]
2019-11-18
Marina Sjöberg
MS
Marina Sjöberg [[100.00 | number:0]]
2019-11-18
Pauline Torres
PT
Pauline Torres
2019-11-18
Josefin Sjöberg
JS
Josefin Sjöberg [[100.00 | number:0]]
2019-11-18
Maria Eremo
ME
Maria Eremo [[200.00 | number:0]]
2019-11-18
Leyla Burdett

Till minne av Oskar som dog 11/8 2019 ❤️

Leyla Burdett [[200.00 | number:0]]
2019-11-18
Viveka Stolt
VS
Viveka Stolt [[200.00 | number:0]]
2019-11-18
Angela Jones
Angela Jones [[200.00 | number:0]]
2019-11-09