Hjälp mig att genomföra mitt examensprojekt!

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadssupportrar
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
Rajja Eldstorm
Insamlare
Rajja Eldstorm
R
Mottagare
Rajjas examensarbete
[[fc.account_holder_display_name]]

Insamlingsblogg

Hjältar

RG
2018-12-03
Reb Got
[[300.00 | number:0]]

Lycka till bästa du!

MN
2018-12-02
Maritha Norkvist
[[300.00 | number:0]]
LE
2018-12-04
Lisa Engström
[[200.00 | number:0]]
AC
2018-12-03
Annika Callen
[[200.00 | number:0]]
JS
2018-12-31
Jessica Sundfors
[[100.00 | number:0]]
PG
2018-12-03
Peppe Goathammer
[[100.00 | number:0]]

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

till Rajjas examensarbete, tack vare 6 supportrar

Våra hjältar

Jessica Sundfors
JS
Jessica Sundfors [[100.00 | number:0]]
2018-12-31
Lisa Engström
LE
Lisa Engström [[200.00 | number:0]]
2018-12-04
Peppe Goathammer
PG
Peppe Goathammer [[100.00 | number:0]]
2018-12-03
Reb Got
RG

Lycka till bästa du!

Reb Got [[300.00 | number:0]]
2018-12-03
Annika Callen
AC
Annika Callen [[200.00 | number:0]]
2018-12-03
Maritha Norkvist
MN
Maritha Norkvist [[300.00 | number:0]]
2018-12-02