Kulturreservatets Folkhögskola

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadssupportrar
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
K
Mottagare
Kulturreservatets folkhögskola
[[fc.account_holder_display_name]]

Insamlingsblogg

Hjältar

AO
2018-11-19
Anonym
[[1000.00 | number:0]]

Direktswish

UC
2018-11-07
Ulla Carlsson
[[1000.00 | number:0]]
BB
2018-11-05
Birgit Barchiesi
[[700.00 | number:0]]
MJ
2018-12-18
Maria Knutsdotter Johansson
[[500.00 | number:0]]
SK
2018-12-17
Saadet Kulbay
[[500.00 | number:0]]
GO
2018-11-16
Gunlög Olsson
[[500.00 | number:0]]
CB
2018-10-31
Christine Bagger
[[500.00 | number:0]]

Självklart ska det finnas en folkhögskola i kulturreservatet.

TL
2018-10-31
Tomas Lanner
[[500.00 | number:0]]
AO
2018-11-19
Anonym
[[300.00 | number:0]]

Direktswish

AK
2018-11-21
Anna-Stina Karlsson
[[200.00 | number:0]]
JA
2018-11-08
jonas anderson
[[200.00 | number:0]]
MG
2018-10-31
Michael Gustavsson
[[200.00 | number:0]]
AO
2018-11-19
Anonym
[[100.00 | number:0]]

Direktswish

AO
2018-11-19
Anonym
[[100.00 | number:0]]

Direktswish

JE
2018-11-07
Järvs Engman
[[100.00 | number:0]]
AO
2018-11-19
Anonym
[[60.00 | number:0]]

Direktswish

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

till Kulturreservatets folkhögskola, tack vare 23 supportrar

Våra hjältar

Maria Knutsdotter Johansson
MJ
Maria Knutsdotter Johansson [[500.00 | number:0]]
2018-12-18
Pia Johansson
A
Anonym
2018-12-17
Saadet Kulbay
SK
Saadet Kulbay [[500.00 | number:0]]
2018-12-17
Eric Hartig
A
Anonym [[200.00 | number:0]]
2018-12-11
Berenike Alfven
A
Anonym [[500.00 | number:0]]
2018-11-22
Anna-Stina Karlsson
AK
Anna-Stina Karlsson [[200.00 | number:0]]
2018-11-21
Anders Olsson
A

Direktswish

Anonym [[300.00 | number:0]]
2018-11-19
Anders Olsson
A

Direktswish

Anonym [[100.00 | number:0]]
2018-11-19
Anders Olsson
A

Direktswish

Anonym [[100.00 | number:0]]
2018-11-19
Anders Olsson
A

Direktswish

Anonym [[60.00 | number:0]]
2018-11-19
Anders Olsson
A

Direktswish

Anonym [[1000.00 | number:0]]
2018-11-19
Gunlög Olsson
GO
Gunlög Olsson [[500.00 | number:0]]
2018-11-16
jonas anderson
JA
jonas anderson [[200.00 | number:0]]
2018-11-08
Järvs Engman
JE
Järvs Engman [[100.00 | number:0]]
2018-11-07
Ulla Carlsson
UC
Ulla Carlsson [[1000.00 | number:0]]
2018-11-07
Lo Engman
A
Anonym [[200.00 | number:0]]
2018-11-06
Birgit Barchiesi
BB
Birgit Barchiesi [[700.00 | number:0]]
2018-11-05
Michael Gustavsson
A
Anonym [[200.00 | number:0]]
2018-10-31
Michael Gustavsson
MG
Michael Gustavsson [[200.00 | number:0]]
2018-10-31
Frida Sjögren
A
Anonym [[100.00 | number:0]]
2018-10-31
Christine Bagger
CB

Självklart ska det finnas en folkhögskola i kulturreservatet.

Christine Bagger [[500.00 | number:0]]
2018-10-31
Anders Olsson
A
Anonym [[200.00 | number:0]]
2018-10-31
Tomas Lanner
TL
Tomas Lanner [[500.00 | number:0]]
2018-10-31