Kalix HC - Ungdomsfond

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadssupportrar
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
Kalix HC
Insamlare
Kalix HC
Kalix HC
Mottagare
Kalix HC
[[fc.account_holder_display_name]]

Insamlingsblogg

Hjältar

FA
2017-02-27
Madlén Fornelid
[[1250.00 | number:0]]
FL
2016-04-29
Filip Lindbäck
[[300.00 | number:0]]
HB
2016-10-24
Hanna Bergdahl
[[250.00 | number:0]]
Fastighetsbyrån Stig Öhlund
2016-04-20
Fastighetsbyrån Stig Öhlund
[[200.00 | number:0]]
Christoffer Blombäck
2016-12-15
Christoffer Blombäck
[[100.00 | number:0]]
Rickard Ek
2016-06-03
Rickard Ek
[[100.00 | number:0]]
CB
2016-04-29
Christina Björkman Nilsson
[[100.00 | number:0]]
Kenth Sandqvist
2016-04-28
Kenth Sandqvist
[[100.00 | number:0]]
Per-Agne Karlsson
2016-04-28
Per-Agne Karlsson
[[100.00 | number:0]]
EN
2016-04-28
Erland Nilsson
[[100.00 | number:0]]
Rolf Wennberg
2016-04-22
Rolf Wennberg
[[100.00 | number:0]]

God lycka

AK
2016-04-22
Anders Karlsson
[[100.00 | number:0]]
SR
2016-04-20
Stefan Resin
[[100.00 | number:0]]
JJ
2016-04-19
Jonas Johansson
[[100.00 | number:0]]

Offrar en hundring av löneförhöjningen, till något bra!

Felix Engström
2016-04-19
Felix Engström
[[50.00 | number:0]]

Lycka till med ungdomssatsningen!

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

till Kalix HC, tack vare 16 supportrar

Våra hjältar

Fia Admin
M
Madlén Fornelid [[1250.00 | number:0]]
2017-02-27
Christoffer Blombäck
Christoffer Blombäck [[100.00 | number:0]] /månad
2016-12-15
Hanna Bergdahl
HB
Hanna Bergdahl [[250.00 | number:0]]
2016-10-24
Rickard Ek
Rickard Ek [[100.00 | number:0]] /månad
2016-06-03
Oscar Lindbäck
OL
Oscar Lindbäck [[150.00 | number:0]]
2016-04-29
Filip Lindbäck
FL
Filip Lindbäck [[150.00 | number:0]]
2016-04-29
Christina Björkman Nilsson
CB
Christina Björkman Nilsson [[100.00 | number:0]]
2016-04-29
Kenth Sandqvist
Kenth Sandqvist [[100.00 | number:0]] /månad
2016-04-28
Per-Agne Karlsson
Per-Agne Karlsson [[100.00 | number:0]] /månad
2016-04-28
Erland Nilsson
EN
Erland Nilsson [[100.00 | number:0]] /månad
2016-04-28
Rolf Wennberg

God lycka

Rolf Wennberg [[100.00 | number:0]] /månad
2016-04-22
Anders Karlsson
AK
Anders Karlsson [[100.00 | number:0]] /månad
2016-04-22
Stefan Resin
SR
Stefan Resin [[100.00 | number:0]]
2016-04-20
Fastighetsbyrån Stig Öhlund
Fastighetsbyrån Stig Öhlund [[200.00 | number:0]] /månad
2016-04-20
Jonas Johansson
JJ

Offrar en hundring av löneförhöjningen, till något bra!

Jonas Johansson [[100.00 | number:0]] /månad
2016-04-19
Felix Engström

Lycka till med ungdomssatsningen!

Felix Engström [[50.00 | number:0]]
2016-04-19