Spädbarnsfondens julinsamling 2020

Fund Value: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Monthly Supporters
Target: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Monthly Revenue: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "day left", "days left")]]
Spädbarnsfonden Spädbarnsfonden
Campaign Owner
Spädbarnsfonden Spädbarnsfonden
Spädbarnsfonden
Organisation
Spädbarnsfonden
[[fc.account_holder_display_name]]

Heroes

SS
2020-11-16
[[10000.00 | number:0]]

5% av månadens intäkter skänks till Spädbarnsfonden, som röstades fram av Golden Hours medlemmar!

EW
2020-11-11
Eva Walla Nathanson
[[500.00 | number:0]]
Jeanette Ståhlnacke
2020-11-19
Jeanette Ståhlnacke
[[250.00 | number:0]]

För mitt älskade och saknade barnbarn Danielle

LW
2020-11-18
Lisbeth Widén
[[250.00 | number:0]]
VH
2020-11-10
Veronica Haglund
[[250.00 | number:0]]
Angela jones
2020-11-04
Angela jones
[[250.00 | number:0]]
2020-11-14
hanna åmark
[[200.00 | number:0]]
EC
2020-11-11
Elisabeth Christiansson
[[200.00 | number:0]]

So far we have raised

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

for Spädbarnsfonden, thanks to 10 supporters

our heroes

Jeanette Ståhlnacke

För mitt älskade och saknade barnbarn Danielle

Jeanette Ståhlnacke [[250.00 | number:0]]
2020-11-19
Lisbeth Widén
LW
Lisbeth Widén [[250.00 | number:0]]
2020-11-18
Eva Stening
ES
Eva Stening
2020-11-17
Spädbarnsfonden Spädbarnsfonden
E

5% av månadens intäkter skänks till Spädbarnsfonden, som röstades fram av Golden Hours medlemmar!

Emelie Bernborg, Golden Hour Members [[10000.00 | number:0]]
2020-11-16
hanna åmark
hanna åmark [[200.00 | number:0]]
2020-11-14
Eva Walla Nathanson
EW
Eva Walla Nathanson [[500.00 | number:0]]
2020-11-11
Frida Andréasson
A
Anonymous
2020-11-11
Elisabeth Christiansson
EC
Elisabeth Christiansson [[200.00 | number:0]]
2020-11-11
Veronica Haglund
VH
Veronica Haglund [[250.00 | number:0]]
2020-11-10
Angela jones
Angela jones [[250.00 | number:0]]
2020-11-04