Hemvändare Norråker 2019

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadssupportrar
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
Ö
Mottagare
Övre Tåsjödalens Framtidsförening
[[fc.account_holder_display_name]]

Hjältar

BT
2019-03-07
Birgitta Tåström
[[500.00 | number:0]]
GA
2019-02-23
Gudrun Andreasson
[[500.00 | number:0]]
MW
2019-02-20
Liz och Urban
[[500.00 | number:0]]
FF
2019-02-20
Finn Forslund
[[500.00 | number:0]]
PW
2019-02-19
Per Ingvar Wennberg
[[500.00 | number:0]]
AM
2019-02-17
Anna Mattsson
[[500.00 | number:0]]
KG
2019-02-17
Kristina Gustafsson
[[300.00 | number:0]]
EJ
2019-02-17
Eva Joelsson
[[300.00 | number:0]]
MW
2019-02-20
Per-Axel och Marianne Staflund
[[200.00 | number:0]]

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

till Övre Tåsjödalens Framtidsförening, tack vare 10 supportrar

Våra hjältar

Birgitta Tåström
BT
Birgitta Tåström [[500.00 | number:0]]
2019-03-07
Gudrun Andreasson
GA
Gudrun Andreasson [[500.00 | number:0]]
2019-02-23
Martin Wagenius
P
Per-Axel och Marianne Staflund [[200.00 | number:0]]
2019-02-20
Martin Wagenius
L
Liz och Urban [[500.00 | number:0]]
2019-02-20
Finn Forslund
FF
Finn Forslund [[500.00 | number:0]]
2019-02-20
Per Ingvar Wennberg
PW
Per Ingvar Wennberg [[500.00 | number:0]]
2019-02-19
Kristina Gustafsson
KG
Kristina Gustafsson [[300.00 | number:0]]
2019-02-17
Anna Mattsson
AM
Anna Mattsson [[500.00 | number:0]]
2019-02-17
Eva Joelsson
EJ
Eva Joelsson [[300.00 | number:0]]
2019-02-17
Martin Wagenius
A
Anonym [[100.00 | number:0]]
2019-02-17