Guldhjulet – ett pris till dem som arbetar mot förtryck och diskriminering

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0 | curr]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadssupportrar
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0 | curr]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
SI
Insamlare
Sofia Isaksson
G
Mottagare
Guldhjulet
[[fc.account_holder_display_name]]

Hjältar

SI
2018-01-19
Sofia Isaksson
20

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0 | curr]]

till Guldhjulet, tack vare 1 supportrar

Våra hjältar

Sofia Isaksson
SI
Sofia Isaksson 20
2018-01-19