Friska Viljors Framtidsfond - för en fortsatt fotboll i Örnsköldsvik!

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0 | curr]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadssupportrar
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0 | curr]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
Friska Viljor FC
Mottagare
Friska Viljor FC
[[fc.account_holder_display_name]]

Månadshjältar

EJ
2018-04-08
Erik Johansson
200/månad
PE
2018-01-02
Pär Eriksson
200/månad
LS
2017-07-10
Lena Sandlund
200/månad
BO
2017-07-04
Birgitta Ohlsson och Per Mårtensson
200/månad

Heja FV!

NB
2017-07-04
Niklas Byström
200/månad
HM
2017-07-08
Lilly 5år,Wille 3år,Adde 2år,Ellie 1 månad
100/månad
TN
2017-07-04
Tommy Nordin
100/månad

Hjältar

HM
2017-07-04
Håkan Mattsson
40 100
EO
2018-05-23
100bb mvh ecke
10 000
Leif Berglund
2017-09-07
Leif Berglund
1 100
MS
2017-08-02
Micael Sjöström "Heja Adam"
1 000
TN
2017-07-09
Till minne av "Hörnta"
1 000
GF
2017-08-01
göran fahlgren
500
2017-07-16
Hans Öberg
500
KU
2017-07-09
Kristina Uppling
500
Helena Hansson
2017-07-06
Helena Hansson
500
2017-07-06
Jimmi Ölund
500
ÅN
2017-07-04
Åsa Norberg
500
SH
2017-07-04
Häggmarks VVS AB
500
2017-07-04
Lennart och Fia
500
LH
2017-07-04
Lars Håkansson
500
AL
2017-07-04
AnnaLena Lindström
500
SH
2017-08-02
Stefan H
300
SC
2017-07-04
Sandra Carlsson Pavic
300
TJ
2018-04-04
Thomas Jönsson
200
LN
2018-01-04
Leif Nilsson
200
2017-08-10
Håkan Ö
200
2017-07-09
Daniel Ö
200
PE
2017-07-07
Pär Eriksson
200
KV
2017-07-05
Krysthopher Valderrama
200
Aaron Axelsson
2017-07-04
Aaron Axelsson
200
PN
2017-07-04
Peter Näslund
200
GH
2017-07-04
Hiort
200
Martin Björklund
2017-07-04
Martin Björklund
200

Kom igen nu, heja heja!

EJ
2017-07-04
Erik Jonsson
160
MW
2017-08-23
Martin Wallin
150
HM
2017-12-09
Lilly 5år,Wille 3år,Adde 2år,Ellie 1 månad
100
JB
2017-09-30
jonatan björnler
100
ML
2017-07-04
Maria Lundberg
100

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0 | curr]]

till Friska Viljor FC, tack vare 44 supportrar

Våra hjältar

Erik Olofsson
1
100bb mvh ecke 10 000
2018-05-23
Erik Johansson
EJ
Erik Johansson 200/månad
2018-04-08
Thomas Jönsson
TJ
Thomas Jönsson 200
2018-04-04
Leif Berglund
Leif Berglund 600
2018-03-19
Håkan Mattsson
HM
Håkan Mattsson 10 000
2018-02-28
Leif Nilsson
LN
Leif Nilsson 200
2018-01-04
Pär Eriksson
PE
Pär Eriksson 200/månad
2018-01-02
Håkan Mattsson
L
Lilly 5år,Wille 3år,Adde 2år,Ellie 1 månad 100
2017-12-09
jonatan björnler
JB
jonatan björnler 100/månad
2017-09-30
Leif Berglund
Leif Berglund 500
2017-09-07
Knut Sunesson
KS
Knut Sunesson 10
2017-09-05
Martin Wallin
MW
Martin Wallin 150
2017-08-23
Håkan Östman
H
Håkan Ö 200
2017-08-10
Stefan Hörnell
S
Stefan H 300
2017-08-02
Micael Sjöström
M
Micael Sjöström "Heja Adam" 1 000
2017-08-02
göran fahlgren
GF
göran fahlgren 500
2017-08-01
Håkan Mattsson
HM
Håkan Mattsson 15 000
2017-07-28
Hans Öberg
Hans Öberg 500
2017-07-16
Lena Sandlund
LS
Lena Sandlund 200/månad
2017-07-10
Daniel Östman
D
Daniel Ö 200
2017-07-09
Tommy Nordin
T
Till minne av "Hörnta" 1 000
2017-07-09
Kristina Uppling
KU
Kristina Uppling 500
2017-07-09
Håkan Mattsson
L
Lilly 5år,Wille 3år,Adde 2år,Ellie 1 månad 100/månad
2017-07-08
Pär Eriksson
PE
Pär Eriksson 200/månad
2017-07-07
Helena Hansson
Helena Hansson 500
2017-07-06
Håkan Mattsson
HM
Håkan Mattsson 14 000
2017-07-06
Jimmi Ölund
Jimmi Ölund 500
2017-07-06
Krysthopher Valderrama
KV
Krysthopher Valderrama 200
2017-07-05
Birgitta Ohlsson
B

Heja FV!

Birgitta Ohlsson och Per Mårtensson 200/månad
2017-07-04
Åsa Norberg
Å
Åsa Norberg 500
2017-07-04
Stefan Häggmark
H
Häggmarks VVS AB 500
2017-07-04
Håkan Mattsson
HM
Håkan Mattsson 1 000
2017-07-04
Lennart Ölund
L
Lennart och Fia 500
2017-07-04
Maria Lundberg
ML
Maria Lundberg 100
2017-07-04
Lars Håkansson
LH
Lars Håkansson 500
2017-07-04
Sandra Carlsson Pavic
SC
Sandra Carlsson Pavic 300
2017-07-04
Aaron Axelsson
Aaron Axelsson 200/månad
2017-07-04
Peter Näslund
PN
Peter Näslund 200
2017-07-04
Tommy Nordin
T
Tommy Nordin 100/månad
2017-07-04
Erik Jonsson
EJ
Erik Jonsson 150
2017-07-04
AnnaLena Lindström
AL
AnnaLena Lindström 500
2017-07-04
Göran Hiort
H
Hiort 200
2017-07-04
Niklas Byström
NB
Niklas Byström 200/månad
2017-07-04
Martin Björklund

Kom igen nu, heja heja!

Martin Björklund 200
2017-07-04