Friska Viljors Framtidsfond - för en fortsatt fotboll i Örnsköldsvik!

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadssupportrar
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
Friska Viljor FC
Mottagare
Friska Viljor FC
[[fc.account_holder_display_name]]

Månadshjältar

EJ
2018-04-08
Erik Johansson
[[200.00 | number:0]] /månad
PE
2018-01-02
Pär Eriksson
[[200.00 | number:0]] /månad
BO
2017-07-04
Birgitta Ohlsson och Per Mårtensson
[[200.00 | number:0]] /månad

Heja FV!

TN
2017-07-04
Tommy Nordin
[[100.00 | number:0]] /månad

Hjältar

HM
2017-07-04
Håkan Mattsson
[[40200.00 | number:0]]
EO
2018-05-23
100bb mvh ecke
[[10000.00 | number:0]]
Leif Berglund
2017-09-07
Leif Berglund
[[1100.00 | number:0]]
MS
2017-08-02
Micael Sjöström "Heja Adam"
[[1000.00 | number:0]]
TN
2017-07-09
Till minne av "Hörnta"
[[1000.00 | number:0]]
GF
2017-08-01
göran fahlgren
[[500.00 | number:0]]
2017-07-16
Hans Öberg
[[500.00 | number:0]]
KU
2017-07-09
Kristina Uppling
[[500.00 | number:0]]
Helena Hansson
2017-07-06
Helena Hansson
[[500.00 | number:0]]
2017-07-06
Jimmi Ölund
[[500.00 | number:0]]
ÅN
2017-07-04
Åsa Norberg
[[500.00 | number:0]]
SH
2017-07-04
Häggmarks VVS AB
[[500.00 | number:0]]
2017-07-04
Lennart och Fia
[[500.00 | number:0]]
LH
2017-07-04
Lars Håkansson
[[500.00 | number:0]]
AL
2017-07-04
AnnaLena Lindström
[[500.00 | number:0]]
SH
2017-08-02
Stefan H
[[300.00 | number:0]]
SC
2017-07-04
Sandra Carlsson Pavic
[[300.00 | number:0]]
TJ
2018-04-04
Thomas Jönsson
[[200.00 | number:0]]
LN
2018-01-04
Leif Nilsson
[[200.00 | number:0]]
2017-08-10
Håkan Ö
[[200.00 | number:0]]
LS
2017-07-10
Lena Sandlund
[[200.00 | number:0]]
2017-07-09
Daniel Ö
[[200.00 | number:0]]
PE
2017-07-07
Pär Eriksson
[[200.00 | number:0]]
KV
2017-07-05
Krysthopher Valderrama
[[200.00 | number:0]]
Aaron Axelsson
2017-07-04
Aaron Axelsson
[[200.00 | number:0]]
PN
2017-07-04
Peter Näslund
[[200.00 | number:0]]
GH
2017-07-04
Hiort
[[200.00 | number:0]]
NB
2017-07-04
Niklas Byström
[[200.00 | number:0]]
Martin Björklund
2017-07-04
Martin Björklund
[[200.00 | number:0]]

Kom igen nu, heja heja!

EJ
2017-07-04
Erik Jonsson
[[160.00 | number:0]]
MW
2017-08-23
Martin Wallin
[[150.00 | number:0]]
HM
2017-12-09
Lilly 5år,Wille 3år,Adde 2år,Ellie 1 månad
[[100.00 | number:0]]
JB
2017-09-30
jonatan björnler
[[100.00 | number:0]]
HM
2017-07-08
Lilly 5år,Wille 3år,Adde 2år,Ellie 1 månad
[[100.00 | number:0]]
ML
2017-07-04
Maria Lundberg
[[100.00 | number:0]]

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

till Friska Viljor FC, tack vare 44 supportrar

Våra hjältar

Erik Olofsson
1
100bb mvh ecke [[10000.00 | number:0]]
2018-05-23
Erik Johansson
EJ
Erik Johansson [[200.00 | number:0]] /månad
2018-04-08
Thomas Jönsson
TJ
Thomas Jönsson [[200.00 | number:0]]
2018-04-04
Leif Berglund
Leif Berglund [[600.00 | number:0]]
2018-03-19
Håkan Mattsson
HM
Håkan Mattsson [[10000.00 | number:0]]
2018-02-28
Leif Nilsson
LN
Leif Nilsson [[200.00 | number:0]]
2018-01-04
Pär Eriksson
PE
Pär Eriksson [[200.00 | number:0]] /månad
2018-01-02
Håkan Mattsson
L
Lilly 5år,Wille 3år,Adde 2år,Ellie 1 månad [[100.00 | number:0]]
2017-12-09
jonatan björnler
JB
jonatan björnler [[100.00 | number:0]] /månad
2017-09-30
Leif Berglund
Leif Berglund [[500.00 | number:0]]
2017-09-07
Knut Sunesson
KS
Knut Sunesson [[10.00 | number:0]]
2017-09-05
Martin Wallin
MW
Martin Wallin [[150.00 | number:0]]
2017-08-23
Håkan Östman
H
Håkan Ö [[200.00 | number:0]]
2017-08-10
Stefan Hörnell
S
Stefan H [[300.00 | number:0]]
2017-08-02
Micael Sjöström
M
Micael Sjöström "Heja Adam" [[1000.00 | number:0]]
2017-08-02
göran fahlgren
GF
göran fahlgren [[500.00 | number:0]]
2017-08-01
Håkan Mattsson
HM
Håkan Mattsson [[15000.00 | number:0]]
2017-07-28
Hans Öberg
Hans Öberg [[500.00 | number:0]]
2017-07-16
Lena Sandlund
LS
Lena Sandlund [[200.00 | number:0]] /månad
2017-07-10
Daniel Östman
D
Daniel Ö [[200.00 | number:0]]
2017-07-09
Tommy Nordin
T
Till minne av "Hörnta" [[1000.00 | number:0]]
2017-07-09
Kristina Uppling
KU
Kristina Uppling [[500.00 | number:0]]
2017-07-09
Håkan Mattsson
L
Lilly 5år,Wille 3år,Adde 2år,Ellie 1 månad [[100.00 | number:0]] /månad
2017-07-08
Pär Eriksson
PE
Pär Eriksson [[200.00 | number:0]] /månad
2017-07-07
Helena Hansson
Helena Hansson [[500.00 | number:0]]
2017-07-06
Håkan Mattsson
HM
Håkan Mattsson [[14000.00 | number:0]]
2017-07-06
Jimmi Ölund
Jimmi Ölund [[500.00 | number:0]]
2017-07-06
Krysthopher Valderrama
KV
Krysthopher Valderrama [[200.00 | number:0]]
2017-07-05
Birgitta Ohlsson
B

Heja FV!

Birgitta Ohlsson och Per Mårtensson [[200.00 | number:0]] /månad
2017-07-04
Åsa Norberg
Å
Åsa Norberg [[500.00 | number:0]]
2017-07-04
Stefan Häggmark
H
Häggmarks VVS AB [[500.00 | number:0]]
2017-07-04
Håkan Mattsson
HM
Håkan Mattsson [[1000.00 | number:0]]
2017-07-04
Lennart Ölund
L
Lennart och Fia [[500.00 | number:0]]
2017-07-04
Maria Lundberg
ML
Maria Lundberg [[100.00 | number:0]]
2017-07-04
Lars Håkansson
LH
Lars Håkansson [[500.00 | number:0]]
2017-07-04
Sandra Carlsson Pavic
SC
Sandra Carlsson Pavic [[300.00 | number:0]]
2017-07-04
Aaron Axelsson
Aaron Axelsson [[200.00 | number:0]] /månad
2017-07-04
Peter Näslund
PN
Peter Näslund [[200.00 | number:0]]
2017-07-04
Tommy Nordin
T
Tommy Nordin [[100.00 | number:0]] /månad
2017-07-04
Erik Jonsson
EJ
Erik Jonsson [[150.00 | number:0]]
2017-07-04
AnnaLena Lindström
AL
AnnaLena Lindström [[500.00 | number:0]]
2017-07-04
Göran Hiort
H
Hiort [[200.00 | number:0]]
2017-07-04
Niklas Byström
NB
Niklas Byström [[200.00 | number:0]] /månad
2017-07-04
Martin Björklund

Kom igen nu, heja heja!

Martin Björklund [[200.00 | number:0]]
2017-07-04