Now it's easy to raise money. Start a fund or a collection!

Start your fund

Spädbarnsfonden

Spädbarnsfonden bildades 1986 och är en ideell förening till stöd för dem som förlorat ett barn under graviditeten och under barnets första tid. Spädbarnsfonden verkar också genom forskning och informationsspridning för att minska antalet barn som dör. Varje år i Sverige dör omkring 450 barn innan de föds, cirka 180 barn dör under sin första levnadsmånad och ytterligare omkring 100 barn dör innan de fyllt ett år. Spädbarnsfondens vision är att minska antalet barn som dör före födelsen eller under det första levnadsåret. Alla föräldrar som mist sitt barn och andra anhöriga till barnet, ska få stöd i sorgen oavsett var man bor i Sverige. Spädbarnsfondens arbetar för en bättre vård och livssituation för dem som mister ett litet barn före födelsen eller under barnets första levnadsår.

The legal name: Spädbarnsfonden
corporate: 8020121193
Account number: 900-2122
Web page: http://www.spadbarnsfonden.se