DOBROVOLJNE DONACIJE

Starta din insamling

Sveriges Dawa Organisation

Ukolko želite donirati dobrovoljnu sumu novca to možete također učiniti putem našeg BG-računa 889-2465. Sve donacije se ulažu isključivo za rad na Allahovom putu kao besplatan dawetski material, transportni i administracioni troškovi ili humatirani rad. Ako želite uplatu izvršiti iz inostranstva koristite slijedeće podatke: IBAN: SE1650000000053231045096 BIC: ESSESESS

Legalt namn: Sveriges Dawa Organisation
Organisationsnummer: 802466-3265
Kontonummer: 889-2465
Webbsida: http://s-d-o.org/