DOBROVOLJNE DONACIJE

Start your fund

Sveriges Dawa Organisation

Ukolko želite donirati dobrovoljnu sumu novca to možete također učiniti putem našeg BG-računa 889-2465. Sve donacije se ulažu isključivo za rad na Allahovom putu kao besplatan dawetski material, transportni i administracioni troškovi ili humatirani rad. Ako želite uplatu izvršiti iz inostranstva koristite slijedeće podatke: IBAN: SE1650000000053231045096 BIC: ESSESESS

The legal name: Sveriges Dawa Organisation
corporate: 802466-3265
Account number: 889-2465
Web page: http://s-d-o.org/