Nu ska vi bygga barnhem!

Starta din insamling

Econef

Econef Tanzania är en oberoende NGO, en icke-statlig organisation i Jua kali, utanför Arusha i norra Tanzania. Organisationen drivs av Caroline Nicholas och finns till för att förbättra levnadsförhållandena för sårbara och föräldralösa barn. Alla barn som bor hemma hos Caroline, där verksamheten bedrivs, har olika historier. Vanligast är att de förlorat föräldrar på grund av HIV/AIDS och sedan lämnats åt sitt öde. Med hjälp av ekonomiskt stöd från privata donatorer har Econef Tanzania möjlighet att erbjuda grundtrygghet för barnen på barnhemmet i Jua kali. Verksamheten har vuxit från 6 barn 2009 till 15 barn idag. Men nu börjar det bli trångt hemma hos Caroline. Drömmen är att kunna hjälpa fler barn och därför är ett nytt barncenter med plats för fler barn nödvändigt. Econef Sverige är en insamlingsstiftelse som arbetar för att ett hållbart, självförsörjande barncenter med barnhem och skola ska bli verklighet. Bygget påbörjades 2013. Alla pengar Econef samlar in går oavkortat till projektet. De enda administrativa kostnaderna vi har är de avgifter banken tar för att skicka pengar till Tanzania. Alla som jobbar gör det utan ersättning. Vi som står bakom Econef blir omåttligt tacksamma och glada om några av er vill starta egna insamlingar för att hjälpa oss att färdigställa barncentret och därmed ge fler barn hopp om en ljus framtid.

Legalt namn: Insamlingsstiftelsen Econef Sverige
Organisationsnummer: 802477-3593
Kontonummer: 8357329
Webbsida: http://www.econef.org/