Cá cược

Cá cược có mục đích: Cách mạng hóa việc gây quỹ ở Việt Nam

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến một cách tiếp cận mới lạ đối với hoạt động từ thiện, kết hợp giữa sự phấn khích của cá cược thể thao với mục đích gây quỹ cao cả. Phương pháp đổi mới này, được gọi là “Cá cược có mục đích”, đang thay […]

Scroll to top