Blog của chúng tôi

Từ cá cược đến lợi ích: Câu chuyện của những người gây quỹ cá cược thể thao ở Việt Nam

Trên những đường phố sôi động và những thành phố nhộn nhịp của Việt Nam, cá cược thể thao đã chuyển từ một hoạt động bí mật thành một công cụ mạnh mẽ để phát triển cộng đồng và từ thiện. Sự chuyển đổi này không chỉ là việc hợp pháp hóa cá cược trong […]

Chiến thắng lớn vì một lý do: Sự trỗi dậy của những người gây quỹ cá cược thể thao ở Việt Nam

Cá cược thể thao, từng bị coi là hoài nghi, đã nhanh chóng chuyển đổi thành một cơ chế gây quỹ phổ biến trên toàn thế giới. Đặc biệt, Việt Nam đã chứng kiến sự tích hợp độc đáo của cá cược thể thao vào các hoạt động từ thiện, tiên phong trong xu hướng […]

Cá cược có mục đích: Cách mạng hóa việc gây quỹ ở Việt Nam

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến một cách tiếp cận mới lạ đối với hoạt động từ thiện, kết hợp giữa sự phấn khích của cá cược thể thao với mục đích gây quỹ cao cả. Phương pháp đổi mới này, được gọi là “Cá cược có mục đích”, đang thay […]

Scroll to top